S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.retrosaty.cz

I. Všeobecná ustanovení

1-1- Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.retrosaty.cz, vlastněným Michal Brůžek IČ: 02897211 sídlem Dobrovského 1049, Písek 39701(dále též jen „Michal Brůžek“)

1.2. Majitele obchodu lze v případě potřeby kontaktovat telefonicky za základní sazbu hovorného na čísle 605 272 583 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@retrosaty.cz.

1.3. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.retrosaty.cz, tedy Michal Brůžek a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník). Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Je-li smluvní stranou kupující - nepodnikatel nebo kupující - spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

1.4. Při nákupu v internetovém obchodě www.retrosaty.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

1.5. Při nákupu v internetovém obchodě www.retrosaty.cz jsou uzavírány pouze smlouvy v českém jazyce, k uzavření smlouvy v jiných jazycích lze užít prostředky individuální komunikace (např. e-mail).

1.5. Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

II. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, a závazky z ní vzniklé.

2.2. Prodávající – při nákupu v internetovém obchodě www.retrosaty.cz je prodávajícím Michal Brůžek. Prodávající je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3. Kupující – každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v  internetovém obchodě www.retrosaty.cz nebo s ním jinak jedná.

2.4. Kupující - spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

2.5. Kupující - podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího - podnikatele.

2.6. Kupující - nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v  internetovém obchodě www.retrosaty.cz  osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v internetovém obchodě www.retrosaty.cz je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím - nepodnikatelem je i kupující - spotřebitel.

III. Uzavření smlouvy

3.1. Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách www.retrosaty.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované zboží kliknutím na jeho název, čímž se mu zobrazí informace o zboží včetně možnosti ověření dostupnosti velikosti. Tlačítkem koupit jej přesune do „nákupního košíku“. Pokud kupující nevybere velikost zboží, objednávka není považována za dokončenou a bude prodávajícím kontaktován za účelem doplnění objednávky“. Zboží vložené do košíku je zde vložené nezávazně, z kterého ho může kdykoli vyjmout aniž by za něj zaplatil. Po dokončení výběru zboží kupující v horní části webových stránek posléze klikne na tlačítko - obrázek „košíku“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží. Pod výpisem zboží je uvedena celková cena za zboží. Po dokončení těchto úprav a výběru způsobu dopravy kupující klikne na tlačítko „Objednat“ a posléze po zadání doručovacích údajů na tlačítko „Odeslat objednávku““ Kupující má možnost objednat zboží jako registrovaný zákazník nebo bez registrace. Zákazník je povinen vyplnit všechny informace označené hvězdičkou. Při objednávce do kolonky komentář kupující napíše velikost a barvu daného zboží či doplňků, které si přeje objednat, pokud nezadal velikost dle kroků uvedených výše. Kupující, který se registruje, nebo který objednává zboží bez registrace, vyplní způsob dodání uvedením doručovací adresy.

3.2. Kupující si zvolí způsob dopravy a to buď zaslání přes Českou poštu nebo rezervaci zboží a jeho rezervaci a osobní vyzvednutí na prodejně. V případě vyzvednutí Kupující vždy volí platbu platbou bankovním převodem předem nebo dobírkou, nebo v případě osobního odběru platbu v hotovosti nebo kartou na prodejně.

3.3. Prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Každý zákazník bude informován informačním kanálem (email, sms, telefon), který si zvolí v objednávce, o potvrzení objednávky a termínu dodávky objednaného zboží.

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím při zaslání zboží poštou (platba předem nebo dobírka) vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím při rezervaci zboží a jejím osobním odběru a vyzkoušení na prodejně vzniká zaplacením zboží  na prodejně.

3.5. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ je vytvořena objednávka kupujícího, která je závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít smlouvu.

3.6. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí objednávky, toto potvrzení však ještě není závazným souhlasem prodávajícího. Součástí tohoto potvrzení je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě ve formátu .pdf a souhrn údajů uvedených v objednávce. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem (objednávkou), přičemž údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy.

3.7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Kupující má možnost zrušit objednávku do okamžiku doručení jejího závazného potvrzení.

3.8. Kupující může objednávky stornovat prostřednictvím e-mailové adresy info@retrosaty.cz, a to před tím, než je objednávka vyexpedována z našeho skladu a je o tom informován.

3.9. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze kupujícímu, nikoliv však třetím stranám, nebude-li dohodnuto jinak.

IV. Předmět závazků stran

4.1. Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplní údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě.

4.2. Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství, velikosti, barvy a ceny v objednávce kupujícího.

V. Dodací podmínky

5.1. Zboží a služby lze dodat pouze v rámci České a Slovenské republiky. Není-li uvedeno jinak prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Každý zákazník bude informován informačním kanálem (email, sms, telefon), který si zvolí v objednávce, o potvrzení objednávky a termínu dodávky objednaného zboží. Objednané zboží bude zasláno na základě objednávky uhrazené bankovním převodem předem, nebo na základě dobírky a to prostřednictvím české pošty. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, návod k použití, v němž jsou uvedeny vlastnosti výrobku a nákupní doklad. V případě způsobu platby bezhotovostním převodem je zboží odesláno až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.

5.2. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn řádným doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři, typicky jeho bydliště nebo sídlo. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Předání nebo převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (pracovník České pošty, s.p. či zásilkové služby).

5.3. Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží, a to za níže uvedené ceny:

Česká pošta, s.p. – balík do ruky - cena dopravy včetně balného: 149,- Kč. Dodání balíku je 2 pracovní dny od odeslání.

Česká pošta, s.p. – balík na poštu - cena dopravy včetně balného: 149,- Kč. Dodání balíku je 2 pracovní dny od odeslání.

Zásilkovna po ČR - cena dopravy včetně balného: 45,-Kč. Dodání balíku je 2 pracovní dny od odeslání.

Zásilkovna na Slovensko -cena dopravy včetně balného: 135,-Kč. Dodání balíku je 5 pracovních dnů od odeslání.

Dobírka - cena dobírkovného 35-Kč.

Rezervace zboží k osobnímu vyzkoušení: 0,- možno vyzvednout v otevíracích hodinách provozovny Pondělí - Sobota 18:00 - 22:00

5.4. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny vč. DPH. Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující. Případná úhrada nákladů na dopravu ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté či nedoručené, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího, a to na náklady kupujícího, které musí být uhrazeny předem. Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny zboží denně. Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě rovněž právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu.

VI. Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

Bezhotovostním převodem – platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby; číslo účtu pro platbu předem bude uvedeno v emailu, ve faktuře, V.S. je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Dobírkou – platba prostřednictvím finančních služeb České pošty.

Hotově – v hotovosti je možná platba na adrese provozovny.

Kartou – platba kartou je možná na adrese provozovny.

6.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, což je zároveň podmínkou pro odeslání zboží kupujícímu.

6.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

VII. Ceny a platnost nabídky

7.1. Ceny jsou platné v době odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou konečné, obsahují tedy DPH, popř. všechny další daně, cla a poplatky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

7.2. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání zboží kupujícímu, a tedy i převodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.

7.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, placením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem v internetovém obchodě www.retrosaty.cz

8.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smluv uzavřených v internetovém obchodě www.retrosaty.cz ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1820 – 1840 občanského zákoníku.

Pokud Vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej během 14-ti dnů po převzetí nenošené (z hygienických důvodů) vrátit na soukromou adresu prodejce (RETROŠATY.CZ) kde je umístěn sklad zboží a to: Michal Brůžek, Dobrovského 1049, 397 01 Písek Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi zpět na naši adresu. Vrácení zboží je možné pouze v původním stavu a bez známek užívání. Šaty nejsmějí mít odtržené nebo odstřízené ochranné prvky – visačka na zadním lemu šatů, visačka na předním lemu šatů, ochranné pouzdro na zipu.Peníze Vám obratem vrátíme, proto pro urychlení vrácení kupní částky zašlete s vráceným zbožím číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem, na které bude částka v hotovosti zaslána zpět. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku) a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.2. Kupující - spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na soukromou adresu živnostníka Michala Brůžka. Kupující-spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy zaslaný spolu se zbožím, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.3. Pokud kupující - spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel od smlouvy odstoupil, platbu za zboží,  které od kupujícího - spotřebitele obdržel, bez nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně určeno kupujícím - spotřebitelem jinak. V žádném případě tím kupujícímu - spotřebiteli nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží od kupujícího - spotřebitele nebo než kupující - spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.4. Kupující - spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy, zaslat zboží zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě, že kupující nevrátí zboží, prodávající nemá povinnost vracet žádné platby, které od kupujícího obdržel.

8.5. Kupující - spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se se zbožím. Nárok na úhradu škody (opotřebení zboží) vzniklé na zboží jeho užíváním, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  Strany smlouvy se dohodly, že škoda, která vznikla nakládáním se zbožím (zejména jeho užíváním) je určena minimálně ve výši ceníků půjčovného prodávajícího na stránkách www.retrosaty.cz o to za dny od doručení zboží kupujícímu do okamžiku odeslání zboží kupujícím zpět, to vše pokud bude mít prodávající za to, že kupující se snažil obejít legitimní možnost si zboží vypůjčit a zároveň skutečně vzniklou škodou (např. cenou čistírny).

8.6. Pokud kupující - spotřebitel využije pro odstoupení od smlouvy výše uvedený formulář, potvrdí prodávající kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

8.7. Ustanovení 8.1. až 8.6. neplatí při volbě doručení zboží: REZERVACE ZBOŽÍ K OSOBNÍMU VYZKOUŠENÍ. Rezervace zboží k osobnímu vyzkoušení není uzavřením smlouvy distančním  způsobem v internetovém obchodě www.retrošaty.cz

8.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí kupujícího. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím).

8.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

IX. Záruka a reklamace

9.1. V případě kupujícího - podnikatele poskytuje prodávající ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 6 měsíců od převzetí. Práva kupujícího -podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího - podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího - podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího - podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

9.2. Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího - nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a v případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

9.3. Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.

9.4. Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

9.5. Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

9.6. Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

9.7. Reklamaci lze uplatnit buď korespondenčně zasláním na adresu odštěpného závodu, nebo osobním předáním reklamovaného zboží prodávajícímu společně s popisem vady.

9.8. Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny nešetrným zacházením se zbožím nebo mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího, za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo přirozených změn materiálu či barvy výrobku. Součástí zasílaného zboží je návod k užití, včetně uvedení vlastností výrobku. Pokud vada výrobku vznikne chybným užíváním, nevztahuje se na tyto vady záruka za jakost.

 

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající je zpracovatelem osobních údajů, údajů o registraci. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nemohou být prodávajícím zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu trvání záruky. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

9.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

 

X. Mimosoudní řešení sporů, informační povinnost orgán dozoru a kodex chování

10.1. Stížnosti kupujícího - spotřebitele týkající se vztahů mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem lze adresovat na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Mečová 5, Brno, PSČ 602 00. V rámci vyřizování stížnosti kupujícího - spotřebitele lze docílit mimosoudního vyřešení případného sporu, a to za podmínek uvedených na webové stránce www.asociace-sos.cz

10.2. Pro podnikatele je závazný kodex chování organizace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, dostupný na webové stránce www.asociace-sos.cz.

10.3. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné ve znění uvedeném v internetových stránkách prodávajícího www.retrosaty.cz v den odeslání elektronické nabídky smlouvy kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu nabývají účinnosti dne 22.10.2017.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Reklamační řád - součástí VOP

Reklamační řád

součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.retrosaty.cz

I. Všeobecná ustanovení

1)    Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.retrosaty.cz upravuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím-nepodnikatelem. Na kupujícího - podnikatele se tento reklamační řád výslovně nevztahuje. Je-li kupující - nepodnikatel zároveň kupujícím - spotřebitelem, použijí se též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění a § 1811 a násl. občanského zákoníku.

2)    Níže uvedená obecná úprava práv a povinností kupujícího - nepodnikatele se použije namísto níže uvedené úpravy zvláštní, pouze pokud zvláštní úprava práv a povinností kupujícího - nepodnikatele určitou záležitost neupravuje. Při reklamaci se proto v případě kupujícího -nepodnikatele přednostně použije níže uvedená zvláštní úprava.

3)    Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu -nepodnikateli vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).

4)    Reklamaci lze uplatnit na adrese prodejce RETRO GIRL LIMITED, a to odesláním zboží na adresu prodejce s popisem vady.

5)    K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu, příp. zvolit způsob vyřízení reklamace.

II. Obecná úprava práv kupujícího z vadného plnění a ze záruky za jakost

1)    Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2)    Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Totéž platí pro vady dokladů.

3)    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě.

4)    Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

5)    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

6)        Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7)        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8)        Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

9)        Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

10)     Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

11)     Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu prodávající právo z vadného plnění nepřiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena.

12)     Při poskytnutí záruky za jakost záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

13)     Kupující-nepodnikatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího-nepodnikatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

14)     V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

15)     Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

III. Zvláštní úprava jakosti při převzetí v případě kupujícího-nepodnikatele

1)        Prodávající odpovídá kupujícímu-nepodnikateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-nepodnikateli, že v době, kdy kupující-nepodnikatel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2)      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3)      Připouští-li to povaha koupě, má kupující-nepodnikatel právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

4)      Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího-nepodnikatele upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

IV. Zvláštní úprava práv z vadného plnění v případě kupujícího-nepodnikatele

1)        Požádá-li o to kupující-nepodnikatel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-nepodnikatele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

2)        Kupující-nepodnikatel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-nepodnikatelem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

3)        Záruční dobu lze zkrátit na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží.

4)        Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném oddílu III. tohoto reklamačního řádu, může kupující-nepodnikatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-nepodnikatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

5)        Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-nepodnikatel i právo od smlouvy odstoupit.

6)        Neodstoupí-li kupující-nepodnikatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-nepodnikatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7)        Právo z vadného plnění kupujícímu-nepodnikateli nenáleží, pokud kupující-nepodnikatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující-nepodnikatel vadu sám způsobil.

8)        Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující-nepodnikatel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

9)        Uplatní-li kupující-nepodnikatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

V. Potvrzení o reklamaci v případě kupujícího-spotřebitele

1)        Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.